Tandreglering Inman Aligner

Tidsbokning via nätet

Ring telefonnummer & boka tid

Med hjälp av tandreglering korrigeras felställningar i tänder och käke. Tandreglering hjälper även vid bettstörningar samt vid problem med tändernas frambrytning och käkens normala tillväxt. Problem i dessa områden kan leda till olika grader av smärta i huvud och ansikte och kan även försvåra ätandet. Sneda tänder kan vara estetiskt störande och ett trångt bett kan försvåra rengöring mellan tänderna.

Tandreglering är möjligt även i vuxen ålder. Istället för tandställning kan man i vissa fall använda en löstagbar reglering, med hjälp av vilken sneda tänder fås raka.

Dela artikeln