Prislista

Tidsbokning via nätet

Ring telefonnummer & boka tid

De vanligaste åtgärdernaPris
Ej avbokad mottagningstid57€**
Intyg eller utlåtande50€* (56€)
UndersökningarPris
Grundundersökning av munnen49€* (79€)
Utdragning av tandPris
Tandextraktion109 – 197€* (119 – 207€)
AnestesiPris
Ytanestesi26,50€* (29,50€)
BlekningsbehandlingarPris
Tandblekning61 – 304€* (61 – 304€)
RöntgenundersökningarPris
OPTG97,00€ (106,00€*)
TandstensborttagningarPris
Tandstensborttagning utförd av tandhygienist37 – 150€* (40 – 168€)
FyllningsterapiPris
Fyllning på en yta82,00€* (92,00€)
Fyllning på två ytor141,00€* (158,00€)
Fyllning på tre eller flera ytor170,50€* (189,50€)
Övriga rotfyllningsåtgärderHinta
Preparation av rotkanaler89 – 245€* (98 – 268€)
Lokal medicinering av rotkanaler69€* (78€)
Rotfyllning88 – 188,50€* (97 – 207,50€)

*Självrisk efter FPA-ersättning. I samband med betalning bör ett giltigt FPA-kort uppvisas för erhållande av direktersättning från FPA.

**Vid förhinder, vänligen avboka din tid senast dagen innan. Vi förbehåller oss rätten att fakturera senare avbokade eller oavbokade tjänster.

Arvoden på mottagningen innefattar ej tandlaboratoriekostnader eller betjäningsavgifter. Priserna i tabellen är s.k. genomsnittliga riktpriser. Det slutliga arvodet kan avvika från tabellpriset. I arvodet tas i beaktande arbetets kravnivå, patientbesökets eller åtgärdens längd samt tandläkarens kostnader i samband med mottagningsverksamheten. En mera exakt prisuppskattning kan göras endast i samband med en undersökning.