Tandimplantat

Tidsbokning via nätet

Ring telefonnummer & boka tid

Tandimplantat eller en s.k. konstgjord rot, är idag det vanligaste sättet att ersätta en förlorad tand. Med hjälp av implantat kan man ersätta en eller flera tänder. Implantatet består av en titanskruv som fästs i käkbenet. Denna ersätter tandens rot. Ovanpå skruven fästes den synliga delen av tanden, kronan. En stifttand innebär att en krona fästes på en existerande rot. Ett implantat känns precis som en riktig tand och därför anser många att detta är det bästa och mest angenäma sättet att ersätta en förlorad tand. Med hjälp av olika implantatkonstruktioner kan man även få en besvärlig tandprotes att passa bättre.

Implantatbehandling

Innan en implantatbehandling kan påbörjas bör munnen grundligt undersökas samt röntgas och eventuella inflammationer bör behandlas. Man bör även överväga om problemet kan åtgärdas med ett implantat. Inför planeringen av implantatet tas ett avtryck av tänderna. Implantatbehandlingen görs av en munkirurg eller en tandläkare med inriktning på implantatbehandlingar. I käkbenet borras ett för implantatskruven passande hål. Vid avsaknad av tillräckligt med käkben kan konstgjord benersättning tillsättas. Efter ingreppet får implantatet växa samman med käkbenet och vävnaden under 2 – 3 månader, vid behov längre. Därefter påbörjas tillverkningen av en krona, en brygga eller en löstagbar protes genom att ta avtryck av området. Efter detta krävs ännu några behandlingstillfällen. De nya implantattänderna kräver lika god hemvård samt undersökning av tandläkare som de övriga tänderna.

Passar tandimplantat alla?

Implantatbehandling passar så gott som alla vuxna. För barn och ungdomar rekommenderas dock att käken växt färdigt. Käkens tillväxt går hand i hand med längdtillväxten. Obehandlade inflammationer är ett hinder för implantatbehandling, så även en del sjukdomar, som t.ex. diabetes med dåligt inställda värden samt medicinerad osteoporos. Rökning kan orsaka att implantatet inte ordentligt växer fast i käkbenet och därmed lossnar.

Dela artikeln