Tand­granskning

Tidsbokning via nätet

Ring telefonnummer & boka tid

Termen tandgranskning är egentligen vilseledande. Idag talar man om granskning av munnens hälsa, på grund av att tandläkaren undersöker hela munnen och inte endast tänderna. Undersökningen innefattar kariesbildning, vilken grad av karies det är fråga om samt om tänderna behöver lagas eller om en effektiviserad hemvård är tillräcklig. Därutöver undersöker tandläkaren tandköttet och graden av tandköttsinflammation genom att mäta blödning från tandkött samt djupet av tandfickor. Tandläkarbesöket innefattar även undersökning av bett och slemhinnor samt tuggmuskler och käkledernas funktion. På basen av undersökningen görs en vårdplan samt en kostnadskalkyl.

I samband med undersökningen görs beslut om eventuell röntgen. Av röntgenbilderna kan man utläsa symtomfria, dolda inflammationer, t.ex. under plomber och i käkbenet. Av regelbundet tagna bilder kan man även utläsa utvecklingen av munnens hälsa.

Det lönar sig att kontrollera munnen regelbundet. Tack vare en lång vårdkontakt förbättras vårdresultaten och kostnaderna blir lägre. Tandläkaren fastställer en personlig tidsplan för varje patient. Tidsintervallet mellan besöken kan variera under årens lopp på grund av hälsoskäl eller ändrad hemvård av tänderna. Det lönar sig att gå på undersökning trots att man är symtomfri. Obehandlade infektioner kan orsaka stora problem för människor i alla åldrar. En bra hemvård, minskat småätande mellan måltiderna samt regelbundna kontroller är den bästa förebyggande vården av tandsjukdomar.

Dela artikeln