Tand­borttagning

Tidsbokning via nätet

Ring telefonnummer & boka tid

Tandborttagning

En dålig tand tas alltid bort om den kan orsaka en hälsorisk och den inte längre lönar sig eller kan räddas. Orsaken till tandborttagning kan vara till exempel djup karies under tandköttet, långt gången sjukdom i stödjevävnaden eller m.a.o. parodontit, utbredd tandrotsinflammation eller olycksfall. Ibland kan en tand behöva tas bort i samband med tandreglering eller protetik. Innan en krävande operation eller omfattande behandling bör en inflammerad tand, som inte längre svarar på behandling, tas bort.

Innan en tandborttagning frågar tandläkaren patienten om eventuell medicinering, undersöker tanden och området kring den samt kontrollerar röntgenbilden. Tanden bedövas och tandköttet lossas från tanden. En synlig tand med en rot avlägsnas oftast med hjälp av häbel och tänger. En tand med flera rötter klyves i bitar med hjälp av en borr och rötterna avlägsnas en och en. Om tanden befinner sig under tandköttet, inne i käkbenet eller av andra orsaker är svår att avlägsna, kan ett kirurgiskt ingrepp bli aktuellt. Ofta hör visdomständerna till denna kategori.

Instruktioner efter tandborttagning:

  1. Bit på en ihoprullad kompress 15 – 30 minuter, byt ut kompressen vid behov
  2. Undvik att skölja eller suga på såret
  3. Undvik mat, dryck och rökning minst 2 h efter åtgärden
  4. Efter operationen tryck på området med en ispåse för att undvika svullnad och minska på smärta
  5. Undvik varm och tuggkrävande mat
  6. Undvik fysisk ansträngning under operationsdagen samt 3 – 4 dagar därefter
  7. Använd vid behov individuellt anpassad smärtstillande medicin eller medicin som rekommenderats av tandläkaren
  8. Ta kontakt med tandläkaren om smärta eller svullnad återkommer efter 3 – 4 dagar

En borttagen tand ersätts idag oftast av ett implantat eller en s.k. konstgjord rot. Även en brygga fastsatt i de intilliggande tänderna kan komma i fråga. Om flera tänder saknas kan man låta tillverka en tandprotes. En borttagen tand ersätts om den är viktig för bettet eller av estetisk betydelse.

  1.  
Dela artikeln