Rotbehandling

Tidsbokning via nätet

Ring telefonnummer & boka tid

En tand måste rotbehandlas om hålet nått tandens kärna, pulpan, om  pulpan har skadats vid olycka eller om tanden har brytits sönder p.g.a. kraftig tandpressning. Ibland måste även en helt frisk tand rotbehandlas för att en lagning eller en krona ska få bättre fäste.

Den vanligaste orsaken till rotbehandling är ett djupt hål där bakterier nått pulpan. Bakterierna kan genom tandens rotspets spridas till det omkringliggande käkbenet och orsaka inflammation. Denna inflammation syns på röntgenbilden som en uppklarning. En obehandlad inflammation kan få allvarliga konsekvenser. Ofta förekommer molande till stark värk i en tand som sedan måste rotbehandlas.

Rotbehandlingen baserar sig på tandläkarens undersökning. Innan behandlingen tas alltid en röntgenbild av området. Om det är fråga om en levande eller delvis levande tand, så bedövas den. Därefter borras tanden, så att kanalens eller kanalernas öppningar friläggs.  En eventuell gammal fyllning avlägsnas och vid behov byggs nya tandkanter av plast. Runt tanden sätts en silikonduk, Kofferdam, som möjliggör behandling utan att bakterier från saliven förorenar den öppnade tanden. Kofferdam hindrar även de sköljvätskor som används vid rotbehandling att rinna ner i munhålan. Rotkanalerna rengöres och utvidgas med små snitt gjorda för hand och maskinellt. Kanalerna sköljes. Vanligtvis medicineras tanden med ett bakteriedödande läkemedel. Den rengjorda och ihåliga roten, eller rötterna, fylles till slut med ett rotfyllnadsmaterial. Sedan tas ännu en röntgenbild, som visar om rotfyllningen är tillräckligt tät och fyller hela roten. En rotbehandling kräver i allmänhet 2 – 4 behandlingar. Den rotfyllda tandens rötter följes även i fortsättningen upp genom röntgenbilder. För den rotbehandlade tanden rekommenderas i de flesta fall  att den förses med en krona.

I synnerligen besvärliga fall är tandens rötter krokiga eller mycket trånga. Ibland har rotkanalerna delvis eller helt vuxit igen. Dessa fall kan inte alltid behandlas på konventionellt sätt. Tandläkaren gör då en resektion, tandspetsoperation, varvid tandens spets samt omkringliggande inflammerad vävnad avlägsnas. Denna åtgärd passar dock inte för alla tänder och i sådana fall måste tanden avlägsnas. Rotbehandling utföres av allmäntandläkare eller tandläkare som specialiserat sig på rotbehandlingar, en s.k. endodontist.

Genom effektiv hemvård av tänderna, hälsosam kost samt minskat småätande mellan måltiderna kan man förebygga eventuella rotfyllningar. Även en personlig tidsplan för kontroll av tänderna är viktig. Personer som gnisslar eller kraftigt pressar ihop sina tänder kan få hjälp av en bettskena. Inom sporter, där man riskerar att skada sina tänder, rekommenderas alltid tandskydd.

Dela artikeln