Munkirurgi

Tidsbokning via nätet

Ring telefonnummer & boka tid

Tandkirurgi eller mun- och käkkirurgi räknas till specialområden inom läkar- och tandläkarvetenskapen. De vanligaste åtgärderna är implantatoperationer, besvärliga tandborttagningar, operationer av inflammerade tandspetsar samt provbitstagningar från slemhinnan. Med hjälp av munkirurgi kan man även rätta till asymmetriskt bett i samband med tandreglering, smärta i käkleder samt sömnapne´, där orsaken kan finnas i käkens konstruktion.

Operation av inflammerad rotspets, reception

Om en rotbehandling inte gett önskat resultat eller inte kan utföras av olika orsaker kan ett kirurgiskt ingrepp av rotspetsen bli aktuellt. Om den lagade eller kronförsedda tanden har ett stift eller en rotkanalskruv är en ytterligare rotbehandling ej möjlig och en resektion bör då göras. Rotkanalerna kan även ha växt igen vilket omöjliggör en rotbehandling. En rotbehandling är dock alltid att föredra och en resektion görs enbart om en rotbehandling inte är möjlig. Idag tar man allt oftare bort dåliga och problematiska tänder och ersätter dem med implantat.

Vävnadsprov från munnens slemhinna

Ett vävnadsprov från munnens slemhinna tas om tandläkaren märker något från det normala avvikande på slemhinnan och förändringen inte försvinner inom en viss tid. Provbiten från slemhinnan tas under lokalbedövning och sändes till ett laboratorium för undersökning. Härefter sys såret ihop.

Dela artikeln