Lagning av tänder

Tidsbokning via nätet

Ring telefonnummer & boka tid

Att laga tänder är den vanligaste åtgärden som utförs av tandläkaren. Vid hål eller om tanden gått sönder av andra orsaker lagas den. De vanligaste lagningsmaterialen är plast eller keramik. Tandläkaren rekommenderar det material som passar bäst för patienten.

Plast används när hålet eller delen av tanden som ska ersättas inte är för stor. Fördelen med plast är att den är förmånligare än keramiken. För att laga tanden med plast behövs endast ett tandläkarbesök. Tandläkaren väljer passande färg på plasten för att den så bra som möjligt ska passa färgen på de övriga tänderna.

Tillverkning av en plastlagning:

  1. Borttagning av karies samt utjämning av kanter
  2. Vid behov sätts ett matrisband runt tanden för att få rätt form på lagningen. Samtidigt skyddas tanden från fukt
  3. Området behandlas med passande syra som hjälper lagningen att fastna bättre i tanden
  4. Syran sköljes bort. Området behandlas med ett bondingmaterial och härdas med UV-ljus
  5. Tanden fylls i lager med plastmaterial samt härdas med UV-ljus däremellan
  6. Den härdade lagningen slipas och poleras. Till slut kontrolleras att lagningen passar i bettet

Den keramiska lagningen är hållbarare och ett mera estetiskt material än plast. Kostnaderna för den är högre än för plast men den behöver inte bytas ut lika ofta. För den keramiska lagningen krävs oftast två behandlingsgånger.

Tillverkning av en keramisk lagning:

  1. Borttagning av karies varefter tanden formas för den keramiska fyllningen
  2. Avtryck för gipsmodeller tas av både övre- och nedre käken och en tandtekniker tillverkar den keramiska fyllningen
  3. Vid det andra behandlingstillfället kontrollerar tandläkaren passformen samt färgen på den keramiska fyllningen. Därefter sätts lagningen på plats

Keramiska lagningar kan även tillverkas på mottagningen med s.k. CAD/CAM-teknik. Denna teknik kräver speciell apparatur. Vid användning av CAD/CAM-teknik behövs ej de traditionella avtrycken. Tänderna skannas och sparas i ett dataprogram och med hjälp av detta framställer apparaten en keramisk fyllning. Fyllningen bearbetas och sätts på plats. T.ex. Cerec-fyllningar tillverkas genom CAD/CAM-teknik.

Tillfälliga lagningar används i samband med första hjälp-besök, mellan rotbehandlingar samt under tillverkning av keramiska lagningar. Tillverkningen samt avlägsnandet av dessa lagningar sker ofta snabbt. De tillfälliga lagningarna är inte avsedda att användas under lång tid p.g.a. att fogarna inte är tillräckligt täta samt att hållbarheten i bettet inte är lika bra. På apoteket finns att köpa tillfälligt lagningsmaterial på tub  som första hjälp vid t.ex vassa tandkanter.

Dela artikeln