Röntgen

Tidsbokning via nätet

Ring telefonnummer & boka tid

Till en väsentlig del av tandundersökningen hör röntgenbilder. Med hjälp av dessa kan man upptäcka olika sjukdomar i munnen samt förändringar som annars är svåra att upptäcka. Med hjälp av röntgenbilder hittar man karies, rotinflammationer och parodontit, tandlossning.

Intraoral röntgen

Vid intraoral röntgen placeras en tandfilm eller en bildskiva i munnen. Det avbildade området är tämligen litet. På detta sätt röntgas oftast enstaka tänder t.ex. inför rotbehandling eller vid planeringen av en tandborttagning. I samband med en tandgranskning tas bitewing-bilder med jämna mellanrum. Med hjälp av dessa bilder är det lättare att upptäcka karies mellan tänderna samt under gamla plomber. Även utvecklingen av parodontit syns på bitewing-bilderna.

Panoramaröntgen

I panoramabilden syns samtliga tänder, käkben, käkleder samt en del av bihålorna. Panoramaröntgen passar bäst till att diagnostisera sjukdomar i tänder, tandkött och käkben men är inte lika exakt som interoralröntgen av enstaka tänder. Panoramabilden måste ofta kompletteras med en interoralbild om man i panoramabilden upptäcker t.ex. en inflammation. Panoramabilder tas vid tandvärk, problem med visdomständer samt vid tandreglering.

Cone Beam CT 3-D Scanning

Cone Beam CT 3-D scanning är det senaste inom röntgenteknik. Scannern ger en mycket noggrann 3D-återgivning. Vid skanning av hela kraniet är dock strålmängden mycket stor och därför bör området som ska skannas anpassas efter behov. På detta sätt minskar strålningsmängden betydligt. Cone Beam CT 3-D scanning lämpar sig för krävande rotbehandlingar och planering av kirurgiska ingrepp, för behandling av tand- och käktrauman samt för undersökningar av inflammationer i käken.

Dela artikeln