Instruktioner inför och under ditt besök under coronatiden

I dessa exceptionella tider är det viktigt att också ta hand om munhälsan. Vi har öppet enligt våra normala öppethållningstider och vi iakttar gällande myndighetsbestämmelser. Du kan alltså känna dig trygg då du kommer till mottagningen.

Social- och hälsovårdsministeriets anvisning, daterad 1.6.2020: över 70-åringar och personer som hör till riskgrupper kan nu komma till vår mottagning. Vi har gjort specialarrangemang för er.

Följande instruktioner gäller alla kundgrupper

 1. Har du under de senaste 14 dygnen haft något av följande: hosta, snuva, halsont, andnöd, feber eller muskelvärk?
 2. Har du varit utomlands eller befinner du dej för närvarande i karantän?
 3. Kom ihåg att ta med dej munskydd.

Vänligen, flytta din tid per telefon 06 357 8640, ifall du är osäker eller svarat ja på någon av ovanstående frågor.

Riktlinjer för våra kunder

Om du hostar eller nyser, skydda munnen och näsan med en pappersnäsduk. Släng den använda näsduken omedelbart i skräpkorgen. Om du inte har en näsduk till hands, hosta eller nys i armvecket, inte i händerna.

Tvätta händerna ofta med tvål och ljummet vatten.

Kom till mottagningen strax innan din bokade tid, på detta sätt undviks onödiga kontakter.

Följ dessa instruktioner  när du kommer till mottagningen. Vi har  handdesinfektionsmedel samt pappersnäsdukar tillgängliga och på toaletten finns möjlighet att tvätta händerna.

Information angående mottagningens hygienåtgärder (Uppdatering 2.9.2020)

 • Vi har ökat avståndet mellan stolarna i väntrummet i enlighet med rådande föreskrifter
 • Vi har avlägsnat tidningar samt övriga lösa föremål från väntrummet
 • I väntrummet finns handdesinfektionsmedel innanför ytterdörren samt utanför dörren.
 • I väntrummet finns även pappersnäsdukar för engångsbruk att hosta, nysa eller snyta sig i.
 • Enligt Vasa stads direktiv rekommenderar vi våra patienter att ta med sig munskydd att använda under tiden i väntrummet.
 • Mellan varje patient tvättas samtliga ytor, såsom tangentbord, armstöd och dörrhandtag.
 • Ett formulär med frågor angående corona-viruset ingår i varje påminnelsemeddelande som skickas till våra patienter. På mottagningen ifylles även ett frågeformulär gällande viruset och vid eventuella jakande svar flyttas tiden till ett tryggare tillfälle. Vid akuta situationer, där risken för corona föreligger, sker vården vid hälsocentralen.
 • I mottagningsrummen har tandläkarnas och tandsköterskornas klädsel anpassats för bättre skydd och patienttrygghet. Personalen analyserar även sin egen hälsa dagligen.
 • Virusets spridningsmöjligheter har märkbart minskats genom olika förändringar gällande normala vårdåtgärder, allt i enlighet med Institutets för hälsa och välfärd (sköljning av munnen innan åtgärd, användningen av borrar, tandstensborttagning)

På ovanstående sätt möjliggör vi friska personers tandvård på ett normalt och tryggt sätt och förhindrar att coronaviruset sprids till vår mottagning.

Det är tryggt att besöka oss.

Välkommen!