Instruktioner inför och under ditt besök under coronatiden

I dessa exceptionella tider är det viktigt att också ta hand om munhälsan. Vi har öppet enligt våra normala öppethållningstider och vi iakttar gällande myndighetsbestämmelser. Du kan alltså känna dig trygg då du kommer till mottagningen.

Social- och hälsovårdsministeriets anvisning, daterad 1.6.2020: över 70-åringar och personer som hör till riskgrupper kan nu komma till vår mottagning. Vi har gjort specialarrangemang för er.

Följande instruktioner gäller alla kundgrupper

  1. Har du under de senaste 14 dygnen haft något av följande: Hosta, snuva, halsont, andnöd, feber eller muskelvärk?
  2. Har du varit i kontakt med person som varit utomlands, haft ovanstående symtom eller befinner sig för närvarande i karantän?
  3. Har du själv varit utomlands?

Vänligen, flytta din tid per telefon 06 357 8640, ifall du är osäker eller svarat ja på någon av ovanstående frågor.

 

Om du hostar eller nyser, skydda munnen och näsan med en pappersnäsduk. Släng den använda näsduken omedelbart i skräpkorgen. Om du inte har en näsduk till hands, hosta eller nys mot armvecket, inte mot handen.

Tvätta händerna flitigt med tvål och ljummet vatten.

Följ dessa instruktioner även när du kommer till mottagningen. Vi har alltid handdesinfektionsmedel och pappersnäsdukar framme.

Vi har möblerat om vårt väntrum så att våra kunder kan känna sig trygga, sitta glesare och iaktta säkerhetsavståndet. Dessutom desinficerar vi alla kontaktytor i väntrummet efter varje besökare.

Välkomna!