Prislista

På mottagningen uppburna arvoden

De vanligaste åtgärderna

Ej avbokad mottagningstid 55,50 €**
Intyg eller utlåtande 54,50 €

Undersökningar

Grundundersökning av munnen 77,00 € (61,50 €*)

Röntgenundersökningar

Tandröntgen 43,00 (37,00 €*)
OPTG 103,00 € (94,00 €*)

Tandstensborttagning utförd av tandhygienist 39 – 163,00 € (36 – 145,00 €*)

Fyllningsterapi

Fyllning på en yta 89,00 € (79,00 €*)
Fyllning på två ytor 153,00 € (136,00 €*)
Fyllning på tre eller flera ytor 184,00 € (165,00 €*)

Utdragning av tand

Tandextraktion 110,00 – 201,00 € (100,00 – 191,00 €*)

Övriga rotfyllningsåtgärder

Preparation av rotkanaler 95 – 260,00 € (85 – 237.00 €*)
Lokal medicinering av rotkanaler 75,50 € (66,50 €*)
Rotfyllning 94 – 201,50 € (85 – 182,50 €*)

Anestesi

Ytanestesi 28,50 € (25,50 €*)

Blekningsbehandlingar

Tandblekning 59,00 – 299,00 € (59,00 – 299,00 €*)

 

*Självrisk efter FPA-ersättning. I samband med betalning bör ett giltigt FPA-kort uppvisas för erhållande av direktersättning från FPA.

**Vid förhinder, vänligen avboka din tid senast dagen innan. Vi förbehåller oss rätten att fakturera senare avbokade eller oavbokade tjänster.

Arvoden på mottagningen innefattar ej tandlaboratoriekostnader eller betjäningsavgifter. Priserna i tabellen är s.k. genomsnittliga riktpriser. Det slutliga arvodet kan avvika från tabellpriset. I arvodet tas i beaktande arbetets kravnivå, patientbesökets eller åtgärdens längd samt tandläkarens kostnader i samband med mottagningsverksamheten. En mera exakt prisuppskattning kan göras endast i samband med en undersökning.