Prislista

På mottagningen uppburna arvoden

De vanligaste åtgärderna

Ej avbokad mottagningstid 52 €**
Intyg eller utlåtande 45,20 €

Undersökningar

Grundundersökning av munnen 75,00 € (59,50 €*)

Röntgenundersökningar

Tandröntgen 36,50 (30,50 €*)
OPTG 100,00 € (91,00 €*)

Tandstensborttagning utförd av tandhygienist 75,50 – 134,00 € (67,50 – 116,00 €*)

Fyllningsterapi

Fyllning på en yta 78,50 € (68,50 €*)
Fyllning på två ytor 132,50 € (115,50 €*)
Fyllning på tre eller flera ytor 153,50 € (134,50 €*)

Munkirurgiska åtgärder

Tandextraktion 86,00 – 167,00 € (76,00 – 157,00 €*)

Övriga rotfyllningsåtgärder

Preparation av rotkanaler 79,00 – 216,50 € (69,00 – 193,50 €*)
Lokal medicinering av rotkanaler 62,50 € (53,50 €*)
Rotfyllning 78,00 – 167,50 € (69,00 – 148,50 €*)

Anestesi

Ytanestesi 23,50 € (20,50 €*)

Blekningsbehandlingar

Tandblekning 118,00 – 547,00 € (118,00 – 547,00 €*)

Serviceavgifter

Vi uppbär inga serviceavgifter

 

*Självrisk efter FPA-ersättning. I samband med betalning bör ett giltigt FPA-kort uppvisas för erhållande av direktersättning från FPA.

**Vid förhinder, vänligen avboka din tid senast dagen innan. Vi förbehåller oss rätten att fakturera senare avbokade eller oavbokade tjänster.

Arvoden på mottagningen innefattar ej tandlaboratoriekostnader. Priserna i tabellen är s.k. genomsnittliga riktpriser. Det slutliga arvodet kan avvika från tabellpriset. I arvodet tas i beaktande arbetets kravnivå, patientbesökets eller åtgärdens längd samt tandläkarens kostnader i samband med mottagningsverksamheten. En mera exakt prisuppskattning kan göras endast i samband med en undersökning.