Prislista

På mottagningen uppburna arvoden

De vanligaste åtgärderna

Ej avbokad mottagningstid 52,00 €**
Intyg eller utlåtande 51,00 €

Undersökningar

Grundundersökning av munnen 75,00 € (59,50 €*)

Röntgenundersökningar

Tandröntgen 41,00 (35,00 €*)
OPTG 100,00 € (91,00 €*)

Tandstensborttagning utförd av tandhygienist 25,50 – 150,00 € (22,50 – 132,00 €*)

Fyllningsterapi

Fyllning på en yta 85,00 € (75,00 €*)
Fyllning på två ytor 145,00 € (128,00 €*)
Fyllning på tre eller flera ytor 172,00 € (153,00 €*)

Munkirurgiska åtgärder

Tandextraktion 110,00 – 187,50 € (100,00 – 177,50 €*)

Övriga rotfyllningsåtgärder

Preparation av rotkanaler 88,50 – 243,00 € (78,50 – 220.00 €*)
Lokal medicinering av rotkanaler 70,50 € (61,50 €*)
Rotfyllning 87,50 – 188,00 € (78,50 – 169,00 €*)

Anestesi

Ytanestesi 26,50 € (23,50 €*)

Blekningsbehandlingar

Tandblekning 59,00 – 299,00 € (59,00 – 299,00 €*)

 

*Självrisk efter FPA-ersättning. I samband med betalning bör ett giltigt FPA-kort uppvisas för erhållande av direktersättning från FPA.

**Vid förhinder, vänligen avboka din tid senast dagen innan. Vi förbehåller oss rätten att fakturera senare avbokade eller oavbokade tjänster.

Arvoden på mottagningen innefattar ej tandlaboratoriekostnader. Priserna i tabellen är s.k. genomsnittliga riktpriser. Det slutliga arvodet kan avvika från tabellpriset. I arvodet tas i beaktande arbetets kravnivå, patientbesökets eller åtgärdens längd samt tandläkarens kostnader i samband med mottagningsverksamheten. En mera exakt prisuppskattning kan göras endast i samband med en undersökning.