Purentavaivojen hoito

Purentavaivojen hoito ja vaivan määritys onnistuu helpoiten hammaslääkäri käynnillä. Purentavaivat ovat yleensä lieviä eivätkä aina vaadi hoitoa. Hammaslääkärin tutkimus ja oireet kertovat, onko syynä purentalihakset, leukanivelet vai molemmat. Oireina voi olla päänsärkyä, korvasärkyä, kasvokipua, niska-hartiakipuja, leukanivelten naksumista ja jäykkyyttä, alaleuan liikehäiriöitä sekä lohkeamia hampaissa ja paikoissa.

Purentavaivoja esiintyy enemmän naisilla kuin miehillä. Altistavina tekijöinä pidetään hampaiden narskuttelua (bruksaus) tai hampaiden tiukasti yhteen puremista, hampaiden virheasentoja ja kasvojen ja leukojen alueen vammoja. Myös yleissairaudet, esim. reumataudit, voivat aiheuttaa purentavikoja. Stressillä ja muilla psyykkisillä syillä on myös merkitystä purentavaivojen esiintymiseen.

PURENTAFYSIOLOGINEN HOITO

Purentafysiologinen hoito aloitetaan useimmiten purentakiskolla, joka rentouttaa purentalihaksia ja suojaa hampaita narskuttelun aiheuttamalta kulumiselta. Purentakisko valmistetaan yksilöllisesti useimmiten yläleukaan. Kiskoa käytetään yleensä öisin ja siihen on helppo sopeutua. Purentavirheitä voidaan hoitaa tapauskohtaisesti myös oikomalla, eri proteesiratkaisuilla sekä fysioterapialla. Voit ottaa yhteyttä Hammaslääkäri Liisa Neitiniemeen lisätietojen saamiseksi.